Cách ký hợp đồng điện tử trong vai trò…

Đối với trường hợp người xem xét/người ký có tài khoản tại FPT.eContract trước khi hợp đồng được tạo, người dùng có thể kiểm soát các hợp đồng cần xem xét/cần ký tại màn hình quản lý thông báo.

Khi người xem xét truy cập màn hình quản lý sẽ thao tác:

  • Chọn menu “Tài liệu”, chọn “Thông báo” tại menu dọc phía bên trái.
  • Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng người dùng đóng vai trò là người xem xét hoặc người ký.

Danh sách hợp đồng trong “Thông báo” có thể là hợp đồng do đơn vị khác hoặc do người dùng khác trong cùng tổ chức tạo ra hoặc do chính người dùng tạo và người dùng có tham gia trong luồng ký hợp đồng.

Cách ký hợp đồng điện tử trong vai trò người xem xét trên FPT.eContract

  • Để xem xét/ký hợp đồng, chọn nút “Xem xét” hoặc “Ký kết”.
  • Sau khi chọn Xem xét/Ký hợp đồng, thao tác tương tự mục “Ký hợp đồng từ email” ở trên để hoàn thành việc ký kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0964.75.9916